Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de JCCA nodigt je van harte uit om je stem te laten horen tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 27 februari 2019. Je bent vanaf 18:00 uur welkom bij De Bonte Wever.

Programma
18:00 uur inloop en diner
19.00 uur ALV
20:00 uur borrel
21:00 uur einde ALV

Wisselingen in het bestuur
De afgelopen vijf jaar heeft Silvana Hagge met veel plezier en passie gewerkt aan een club waar we trots op zijn! Eerst als algemeen bestuurslid, secretaris en de afgelopen 2 jaar als voorzitter. Ook Xander Heyden is geen onbekende: hij heeft al jaren een belangrijke rol in het bestuur als o.a. penningmeester.

Beide bestuursleden hebben besloten het stokje over te dragen. Tijd voor een frisse wind binnen de club. Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij de JCCA en denk je dat je het verschil kunt maken? Dan nodigt het bestuur je graag uit om je motivatie te mailen naar info@jcca.nl.

Functieomschrijving:

Voorzitter: je bent het gezicht van de JCCA. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

  • De leiding nemen bij vergaderingen
  • Bereidt en leidt de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar)
  • De verschillende bestuurstaken coördineren
  • Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld
  • De uitvoering van de bestuurstaken controleren

Penningmeester: De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van deze organisatie. Daarnaast bepaalt hij/zij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt het beleid naar een financieel overzicht.

  • Het beheren van de rekening en de kas;
  • De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken;
  • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren;
  • Input leveren tijdens de bestuursvergaderingen

Inschatting tijdsbelasting:
– Circa 10 uur per maand
– Er zijn ongeveer 12 bestuursvergaderingen per jaar

De ALV is een besloten bijeenkomst, intro’s zijn welkom op de eerstvolgende activiteit.

Aanmelden

Er kunnen voor dit evenement geen reserveringen meer worden gedaan.

Datum/tijd

27/02/2020
18:00 uur

Locatie

De Bonte Wever
Stadsbroek 17
Assen

Aanwezig

Disclaimer

Deelname aan deze activiteit is volledig voor eigen risico. Sport- en reisactiviteiten kunnen een verhoogd risico inhouden. JCCA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van de activiteit. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (een) deugdelijke reis-, annulerings-, aansprakelijkheids- en/of letselschadeverzekering(en). JCCA laat regelmatig foto’s en soms video’s bij activiteiten maken en kan deze gebruiken voor publicitaire en/of promotionele doeleinden. Door jezelf in te schrijven voor deze activiteit verklaar je bekend te zijn met het voorgaande.