Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Privacyverklaring

Privacyverklaring Jongeren Commerciële Club Assen (JCCA)

In deze privacyverklaring legt de Jongeren Commerciële Club Assen gevestigd te (9405CD) Assen aan de Zendmastweg 11 met kvk-nummer: 40025728 (hierna ‘JCCA’), uit welke persoonsgegevens de JCCA verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

De JCCA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.jcca.nl haar (potentiele) klanten en andere (potentiele) relaties. Persoonlijke gegevens die aan de JCCA worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Je gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van de JCCA te maken hebben. De JCCA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

De JCCA kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door een lidmaatschap met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van de JCCA op. Dit privacybeleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor de JCCA optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van de JCCA plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  • De JCCA kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten / activiteiten van de JCCA, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de JCCA verstrekt. De JCCA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien je een lidmaatschap met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
  • Websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

E-mail en nieuwsbrieven

De JCCA verstuurt nieuwsbrieven per e-mail waarbij wij gebruik maken van een systeem dat inzicht kan geven over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in de mails worden aangeklikt. Op deze wijze kunnen wij de inhoud en informatie voor jou verbeteren en optimaliseren. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Delen met anderen

De JCCA verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De JCCA verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De JCCA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De JCCA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De JCCA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De JCCA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan www.mcphoreca.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De JCCA heeft hier geen invloed op. De JCCA heeft Google geen toestemming gegeven om via de JCCA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de JCCA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jcca.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De JCCA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacybeleid, cookiebeleid of over de wijze waarop de JCCA omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@jcca.nl.